VeUvE - Recers urbans a barris vulnerables: Comportament ambiental de l'espai públic per a la ciutat resilient

By |

VEUVE. Investigació en curs

PROJECTE COMPETITIU 2021-2025

PID2020-116036RB-I100

Aquest projecte se centra en la definició dels paràmetres de confort ambiental que poden afavorir la presència de recers urbans on la població de barris vulnerables pugui trobar un espai on satisfer la necessitat de contacte amb la natura, alhora de contribuir a reduir l’impacte de l’illa de calor a la ciutat.

El projecte pretén caracteritzar aquests possibles recers urbans i, basant-se en indicadors de vulnerabilitat existents amb algunes incorporacions com l’energètica, identificar les àrees urbanes que no tenen espais confortables. Gràcies a això, es podran donar pautes per ajudar a prendre decisions que augmentin la resiliència de la ciutat.

Recers urbans a barris vulnerables: comportament ambiental de l’espai públic per a la ciutat resilient. Coch, H., Lopez-Besora, J., Isalgue, A., Pages, A., Pardal, C., Crespo, I., Garcia-Nevado, E.

En els darrers 60 anys, el creixement de la població urbana ha augmentat des d’un 33% fins a un 55% i es preveu que l’any 2050 pugui arribar fins a un 70%. Les ciutats compactes Mediterrànies han mostrat ser models eficients en termes d’ús d’energia a l’edificació i al transport. Però aquesta alta eficiència de la compacitat, des del punt de vista energètic, pot donar lloc a una resiliència baixa de l’entorn urbà. En situacions límit, com les relacionades amb el canvi climàtic, o actualment amb la pandèmia deguda al Covid-19, es posen de manifest els punts febles de qualsevol sistema, incloent-hi el sistema urbà. Els requeriments relacionats amb la salut i el confort a espais interiors s’han estudiat àmpliament, però en la situació actual s’ha vist la necessitat que tenen els ciutadans de relacionar-se amb l’espai exterior. Una mostra d’aquesta necessitat ha estat la gran afluència d’habitants de les ciutats als espais intermitjos, com ara els balcons o els terrats, a la recerca del contacte amb l’aire i el sol. L’espai urbà és l’exterior a què tenen accés els ciutadans i en què ens volem centrar.

Les àrees urbanes amb espais de qualitat han acollit el veïnat; però no ha pogut ser així a barris amb espais degradats o escassos, que majoritàriament tenen una alta densitat de població. Aquest projecte se centra en la definició dels paràmetres de confort ambiental exteriors que poden afavorir la presència de recers urbans on la població de barris vulnerables pugui trobar un espai on satisfer la necessitat de contacte amb la natura, alhora que contribueixen a reduir l’impacte de l’illa de calor a la ciutat. El projecte pretén caracteritzar aquests possibles recers urbans i, basant-se en indicadors de vulnerabilitat existents, amb algunes incorporacions com l’energètica, identificar les àrees urbanes que no tenen espais confortables. Tot això amb la finalitat d’afavorir aquests llocs, aprofitant les irregularitats urbanes existents que en projectes anteriors s’han considerat espais d’oportunitat. El clima urbà d’aquests recers s’abordarà des de la perspectiva de l’impacte sobre la percepció ambiental dels usuaris. L’avaluació se centrarà en l’efecte que tenen sobre el clima urbà (tèrmic, acústic, lumínic i de qualitat de l’aire) immediat al vianant, és a dir, a nivell del carrer.

S’avaluarà la repercussió ambiental de determinades característiques com la permeabilitat del sòl, el tipus de vegetació, la morfologia urbana, el tipus d’edificació, l’assoleig, la ventilació, l’enllumenat, la mobilitat, la calor antropogènica o l’albedo de les superfícies, a lespai immediat i en l’efecte d’illa de calor urbana. La innovació que aporta aquest projecte és incloure a la mateixa base de dades georeferenciada els indicadors de vulnerabilitat actualment ja mapejats amb les dades microclimàtiques dels casos d’estudi seleccionats. Amb això es podran donar pautes per ajudar en la presa de decisions a l’hora d’afavorir la implantació d’espais que augmentin la resiliència de la ciutat (recers urbans) als llocs on el seu efecte sigui més beneficiós per a la població (barris vulnerables) i per al conjunt del sistema urbà (illa de calor).

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ. Agència Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació orientada als reptes de la societat.

Classificació UNESCO:

3305 – TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ

6201 – ARQUITECTURA

Tipus de projecte: Tipus B

Durada: 4 anys

Investigador principal 1: Helena Coch Roura

Investigador principal 2: Judit López Besora

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.