DOCÈNCIA

ARQUITECTURA: ETSAB | ETSAV

Participació en la docència d’assignatures obligatòries i optatives dels estudis conduents al títol del Grau en Arquitectura Garq i el Master en Arquitectura Marq d’Arquitecte a les Escoles d’Arquitectura de Barcelona ETSAB i del Vallès ETSAV.

MÀSTER UNIVERSITARI Línia Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Direcció i coordinació de la línia de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Constitueix la fase docent del programa de doctorat.
10712859_1020