RECERCA

El grup de recerca AiEM, liderat per la professora Helena Coch Roura,  treballa la relació de l’arquitectura i l’entorn urbà amb l’energia.

Actualment,  la recerca en procés es centra en la definició dels paràmetres de confort ambiental exteriors que poden afavorir la presència de recessos urbans a barris vulnerables  VeUvE – Remansos urbanos en barrios vulnerables: Comportamiento ambiental del espacio público para la ciudad resiliente.

AiEM té quatre eixos principals en el quals estructura la seva recerca que, no obstant, no constitueixen àmbits tancats sinó directrius que s’interrelacionen i se solapen dins del camp de l’arquitectura i l’energia.

1. Arquitectura bioclimàtica.

2. Confort interior i urbà

3. Integració d’energies renovables a l’arquitectura.

4. Morfologia urbana i energia.

Borderline Metropolis. by Labics

Borderline Metropolis. by Labics