RECURSOS

Aquests són els recursos que el grup de recerca AiEM posa a la disposició d’estudiants, investigadors o persones interessades en el camp de l’arquitectura i l’energia per a explorar amb més eines aquest àmbit del coneixement

Mapa de Sky View Factor (SVF) de l’Espai Públic de Barcelona. El Sky View Factor és la porció de cel visible des d’un punt determinat. Aquest mapa mostra el SVF tant de l’espai públic i semipúblic de Barcelona com dels interiors de l’illa.

Dimensionament Lumínic Natural.Eina d’aprenentatge autònom per al dimensionament i comprovació del comportament de la il·luminació natural a l’interior d’un edifici mitjançant el càlcul del flux.

Psicrometría en ambients arquitectònics: construcció i mesurament. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica de la construcció descripció i ús pràctic de l’àbac psicromètric.

Psicrometría en ambients arquitectònics: exemples d’aplicació. Recurs d’aprenentatge autònom amb exemples d’aplicació pràctica de l’àbac psicromètric.

Àbac Psicromètric. PDF

Carta Solar Estereogràfica. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica de la construcció de la carta solar estereogràfica.

Efecte Hivernacle. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica gràfica del fenomen de l’efecte d’hivernacle en l’arquitectura.

Dimensionament Climàtic. Recurs d’aprenentatge autònom per al dimensionament climàtic mitjançant el càlcul de Balanç i Variabilitat.

Dimensionament Lumínic. Recurs d’aprenentatge autònom per al dimensionament i comprovació del comportament lumínic interior d’un edifici mitjançant el càlcul del punt a punt.

Dimensionament Acústic: immissió i temps de reverberació. Recurs d’aprenentatge autònom amb explicació teòrica i aplicada sobre la propagació del so en l’aire i els càlculs d’immissió acústica i de temps de reverberació per a l’ambient construït.

Dimensionament Acústic: audiograma. Recurs d’aprenentatge autònom per a l’aplicació pràctica de l’ús del audiograma i l’avaluació de fenomen de la difracció del so en l’aire.

Oïda. Eina per al càlcul del temps de reverberació i l’aïllament acústic d’un local.

Temperatura. Recurs d’aprenentatge autònom per a l’estudi de la temperatura.

Modificació del Terreny. Recurs d’aprenentatge autònom per a la modificació del terreny.

Modificació del Terreny: excavacions. Recurs d’aprenentatge autònom per a la modificació de corbes de nivell en un terreny mitjançant la creació d’excavacions.

Modificació del Terreny: plataformes. Recurs d’aprenentatge autònom per a la modificació de corbes de nivell en un terreny mitjançant la creació de plataformes elevades.

Fitxes OCI. Fitxes tècniques per al disseny i càlcul d’instal·lacions.

Definició física de l’ambient. Quadre.

Física Tèrmica. Apunts.

CBE Thermal Comfort Tool. Eina en línia de càlcul de confort tèrmic.

Heliodon. Aquesta pàgina web conté eines i aplicacions, especialment per a projectes arquitectònics i urbans que considerin llum natural, acústica i, en general, geometria sensible.

TAREB. Aquesta pàgina web, presenta el projecte EU TAREB. A més conté material docent que complementa els mòduls troncals i els mòduls especialitzats seleccionats del Màster europeu: Integració de les Energies Renovables en els edificis.

Podcast lum i espais d’accés. Podcast Ona Arquitectònica de l’entrevista a Judit López sobre la llum mediterrània i els Espais d’accés en l’Arquitectura.

EULEB. Projecte “EUropean high quality Low Energy Buildings”. Creat per a proporcionar informació sobre edificis públics d’alta qualitat i baix consum d’energia que existeixen a Europa.

ATLAS RADIACION BARCELONA

Radiació Global, directa i difusa a Barcelona per mesos. [AEMET 2012] Agència Estatal de Meteorologia, Atles de Radiació Solar a Espanya utilitzant dades del SAF de Clima de EUMETSAT, AEMET, 158 pages, 2012. Available at: http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012. pdf [Accessed May 11, 2016].