AIEM

Des de 1980, i sota la direcció de Rafael Serra Florensa, es va formar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona un equip de recerca especialitzat en temes d’Arquitectura i energia que treballa en com l’energia afecta als espais arquitectònics i a les ciutats, com a elements del medi ambient. L’aproximació que es planteja és tant des del punt de vista del confort ambiental com des del punt de vista estètic, sense oblidar mai l’aspecte energètic.

El grup està format per professors ( arquitectes, físics i enginyers), postgraduats i joves investigadors.

Atès que la investigació del grup es divideix en feina de despatx i de camp, comptem amb equips informàtics orientats específicament al camp de l’arquitectura i la energia (programes de càlcul, producció i simulació) i també amb instruments de medició (lumínics, tèrmics i acústics) que són necessaris per al desenvolupament dels projectes.

AIEM-pissarra-rafi