RECERCA

El grup de recerca AiEM, liderat per la professora Helena Coch Roura,  treballa la relació de l’arquitectura i l’entorn urbà amb l’energia.

Actualment,  la recerca en procés se centra en els efectes de la morfologia urbana sobre l’energia a través del projecte competitiu MOET. Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones en la Trama en la eficiencia energética de la arquitectura.

AiEM té quatre eixos principals en el quals estructura la seva recerca que, no obstant, no constitueixen àmbits tancats sinó directrius que s’interrelacionen i se solapen dins del camp de l’arquitectura i l’energia.

1.Arquitectura bioclimàtica.

2. Confort interior i urbà

3. Integració d’energies renovables a l’arquitectura.

4. Morfologia urbana i energia.

Borderline Metropolis. by Labics

Borderline Metropolis. by Labics